News

 

5. Anunt privind convocarea AGOA din 27.04.2023

Consiliul de Administratie al societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, anunta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de 27.04.2023, ora 12:00, detaliile regasindu-se la sectiunea "Adunari Generale". 

 

4. Anunt privind convocarea AGOA din 18.11.2022

Consiliul de Administratie al societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, sector1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, anunta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de 18.11.2022, ora 12:00, detaliile regasindu-se la sectiunea "Adunari Generale".                                  

 

3. Anunt privind aprobarea inchiderii procedurii de majorare a capitalului social, conform Hotarare AGEA nr. 44 din 12.09.2022

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.08.2022 s-a hotarat: "Aprobarea inchiderii procedurii de majorare a capitalului social", stabilita prin Hotararea A.G.E.A. nr. 42/30.03.2022 si constatarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 10.720.000 lei, de la 19.760.000 lei, la 30.480.000 lei, prin emisiunea a 1.072.000 actiuni noi avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, astfel:

 

actionariat2022sept

 

In sedinta A.G.E.A. din 12.09.2022, prin Hotararea nr. 44, s-a aprobat aceasta operatiune, iar dupa parcurgerea procedurii legale si obtinerea avizului ASF urmeaza ca majorarea capitalului social sa fie inregistrata la Registrul Comertului.

 

2. Anunt privind starea de razboi pe teritoriul Ucrainei

Stimati Clienti / Stimati Potentiali Clienti 

Avand in vedere sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana impotriva Federatiei Ruse incepand cu data de 25.02.2022, ABC Asigurari Reasigurari SA nu va putea incheia contracte de asigurare prin care sa acopere riscuri ce s-ar putea produce pe teritoriul Federatiei Ruse (s-au al oricarui alt stat ce se va afla sub sanctiuni similare impuse prin decizii ale Uniunii Europene, daca va fi cazul) pe intreaga perioada cat vor fi aplicabile sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana, intrucat exista posibilitatea ca, in cazul producerii unor riscuri asigurate pe teritoriul acestor state, ABC Asigurari Reasgurari SA sa nu isi poata onora obligatiile fata de asigurati sau persoanele pagubite ca efect al aplicarii de catre Uniunea Europeana a masurilor sanctionatorii in cauza.

Conducerea Societatii 

   

1. Anunt public privind intentia de cesiune de actiuni 

Doamna GRUIESCU ELENA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Domnul ROSU IOAN anunta intentia de cesionare a unui pachet de 224 actiuni.

Doamna STANCIU IONICA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 564 actiuni. 

Domnul IONESCU MARIUS CONSTANTIN anunta intentia de cesionare a unui pachet de 164 actiuni.

Doamna LUPU MIRELA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni. 

Domnul TABACARU ION anunta intentia de cesionare a unui pachet de 170 actiuni.

Domnul DRAGOMIR DAN anunta intentia de cesionare a unui pachet de 100 actiuni.

Doamna TANASE NICULINA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

Doamna NICODIM ELENA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 154 actiuni.

Domnul BURCA ILIE anunta intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

SC EMIVAS CONS SRL anunta intentia de cesionare a unui pachet de 2.184 actiuni.

SC APASCO SA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 60.842 actiuni.

SC Apa Proiect SRL anunta intentia de cesionare a unui pachet de 2.106 actiuni.

Actionarii interesati pot obtine informatii suplimentare de la sediul societatii sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.

Persoanele interesate care fac sau nu fac parte din actionariatul societatii pot solicita informatii cu privire la posibilitatea de achizitie a acestor actiuni la sediul societatii, sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.