News

 

5. Anunt privind numirea administratorilor in vederea completarii Consiliului de Administratie al societatii

La data de 23.09.2022 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al societatii, in urma careia a fost adoptata hotararea nr. 243/23.09.2022, hotarare care stabileste convocarea unei Adunari Generale Ordinare care va trebui sa aprobe numirea administratorilor, in vederea completarii Consiliului de Administratie al societatii in conformitate cu cele decise prin Hotararea AGOA nr. 43/07.04.2022, pentru un mandat de 4 ani, pentru locurile devenite vacante.

Va aducem la cunostinta ca toate candidaturile la posturile de Administrator se vor depune la sediul societatii din str. Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Municipiul Bucuresti, Biroul Resurse Umane incepand cu data de 29.09.2022 ora 08:00 pana la data de 12.10.2022, ora 15:00. Documentele necesare sunt cele care se regasesc in 

Procedura privind depunerea candidaturilor la posturile de Administratori ai ABC Asigurari-Reasigurari S.A., revizia 1/09.2022,

iar formularele se pot descarca din urmatoarele link-uri:

1. Cerere post administrator

2. F1-PO-RU-05 Declaratie cf. Regulamentului 1/2019

3. F2-PO-RU-05 Declaratie privind reputatia si integritatea

4. F3-PO-RU-05 Declaratie privind competenta si conflictul de interese

5. F5-PO-RU-05 Declaratie privind functiile suplimentare si timpul alocat

6. F6-PO-RU-05 Declaratie privind conformitatea cu prevederile Reg. ASF nr. 1/2019

7. A4-PO-RU-05 Autoevaluarea competentelor profesionale

8. A5-PO-RU-05 Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare

9. A7-PO-RU-05 Test de analiza a abilitatilor, aptitudinilor necesare

 

4. Anunt privind convocarea AGOA din 18.11.2022

Consiliul de Administratie al societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, sector1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, anunta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) pentru data de 18.11.2022, ora 12:00, detaliile regasindu-se la sectiunea "Adunari Generale".                                  

 

3. Anunt privind aprobarea inchiderii procedurii de majorare a capitalului social, conform Hotarare AGEA nr. 44 din 12.09.2022

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.08.2022 s-a hotarat: "Aprobarea inchiderii procedurii de majorare a capitalului social", stabilita prin Hotararea A.G.E.A. nr. 42/30.03.2022 si constatarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 10.720.000 lei, de la 19.760.000 lei, la 30.480.000 lei, prin emisiunea a 1.072.000 actiuni noi avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, astfel:

 

actionariat2022sept

 

In sedinta A.G.E.A. din 12.09.2022, prin Hotararea nr. 44, s-a aprobat aceasta operatiune, iar dupa parcurgerea procedurii legale si obtinerea avizului ASF urmeaza ca majorarea capitalului social sa fie inregistrata la Registrul Comertului.

 

2. Anunt privind starea de razboi pe teritoriul Ucrainei

Stimati Clienti / Stimati Potentiali Clienti 

Avand in vedere sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana impotriva Federatiei Ruse incepand cu data de 25.02.2022, ABC Asigurari Reasigurari SA nu va putea incheia contracte de asigurare prin care sa acopere riscuri ce s-ar putea produce pe teritoriul Federatiei Ruse (s-au al oricarui alt stat ce se va afla sub sanctiuni similare impuse prin decizii ale Uniunii Europene, daca va fi cazul) pe intreaga perioada cat vor fi aplicabile sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana, intrucat exista posibilitatea ca, in cazul producerii unor riscuri asigurate pe teritoriul acestor state, ABC Asigurari Reasgurari SA sa nu isi poata onora obligatiile fata de asigurati sau persoanele pagubite ca efect al aplicarii de catre Uniunea Europeana a masurilor sanctionatorii in cauza.

Conducerea Societatii 

   

1. Anunt public privind intentia de cesiune de actiuni 

Doamna STANCIU IONICA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 564 actiuni. 

Domnul IONESCU MARIUS CONSTANTIN anunta intentia de cesionare a unui pachet de 164 actiuni.

Doamna LUPU MIRELA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni. 

Domnul TABACARU ION anunta intentia de cesionare a unui pachet de 170 actiuni.

Domnul DRAGOMIR DAN anunta intentia de cesionare a unui pachet de 100 actiuni.

Doamna TANASE NICULINA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

Doamna NICODIM ELENA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 154 actiuni.

Domnul BURCA ILIE anunta intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

SC EMIVAS CONS SRL anunta intentia de cesionare a unui pachet de 2.184 actiuni.

SC APASCO SA anunta intentia de cesionare a unui pachet de 60.842 actiuni.

SC Apa Proiect SRL anunta intentia de cesionare a unui pachet de 2.106 actiuni.

Actionarii interesati pot obtine informatii suplimentare de la sediul societatii sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.

Persoanele interesate care fac sau nu fac parte din actionariatul societatii pot solicita informatii cu privire la posibilitatea de achizitie a acestor actiuni la sediul societatii, sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.